Podczas XXI Dni Błonia odbyło się wiele imprez sportowych i rekreacyjnych.

Głównym wydarzeniem był Bieg im. Zygmunta Karlickiego. Ponadto zostały przeprowadzone m.in. turnieje tenisa ziemnego, turniej piłki nożnej, brydża sportowego czy turniej siatkówki.

8-9 czerwca 2019 r.

Proponowane

Pogoda