Festiwal organizowany przez Stowarzyszenie Gmina Zachodniego Mazowsza.

Centrum Kultury w Błoniu, 11 maja 2019 r.