8-9 czerwca 2019 r.

XXI Dni Błonia to nie tylko koncerty! To wiele wydarzeń i akcji organizowanych przez jednostki samorządu, organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Proponowane

Pogoda